Tehničke rukavice

Rukavice visoke kvalitete i visokih tehničkih karakteristika, pružaju visok stupanj zaštite od različitih rizika kao što su; porezotine, visoke temperature i elektroizolacija, a omogućuju fleksibilnost i preciznost pri radu.

Showing 1–12 of 31 results

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights