Zaštita glave

Zaštita glave je osobna zaštitna oprema (PPE) za zaštitu glave i sluha, a podrazumijeva fizičku zaštitu od udaraca padajućih predmeta, koji mogu biti slabije snage do jakih smrtno opasnih udaraca. Zaštita vida podrazumijeva različite rizike kojima su ljudske oči izložene kod različitih radnih aktivnosti, kao što su udarci, visoke temperature, prašina i pare do izloženosti direktnoj ili reflektirajućoj sunčevoj svjetlosti čije UV i IR zrake mogu biti iznimno opasne za ljudsko oko i vid. Zaštita dišnih puteva iznimno je važna kod izloženosti udisanju opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi, bilo u obliku opasnih plinova, para, prašine ili dima.

Showing 1–12 of 135 results

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights